PMD Accel Management
Van visie naar uitvoering; consistentie door verbinding

PMD Accel Management heeft een ruime ervaring in het begeleiden en uitvoeren van Business Tranformatietrajecten. Wij kijken vanuit uw visie en strategie naar uw bedrijfsprocessen en zoeken de overeenkomsten en vinden de verschillen. Wij adviseren u maar staan ook samen met u midden in het bedrijf om de processen te stroomlijnen en in lijn te brengen met de gekozen visie en strategie. Wij maken daarbij gebruik van zogenaamde klantprocessen en ketenprocessen.

PMD Accel Management ondersteunt en begeleidt bestuurders, directies en managementteams bij het vertalen van de visie naar dagelijkse processen. Uitgangspunt is de continue verbetering van kwaliteit, efficiency en effectiviteit die ten dienste moeten staan aan klanten, medewerkers en stakeholders. 

Dit zijn complexe trajecten en kan soms leiden tot een aanpassing in de manier van denken en werken. De ervaring en kennis van PMD Group met complexe programma’s en projecten helpen overheden, zorginstellingen, finance- en technologiebedrijven om alert en effectief om te gaan met stagnatie en veranderingen en daardoor blijvend succesvoller te zijn.

Wij maken graag kennis met u.

contact

Bel voor een afspraak of kennismaking met P.M. Doop, Managing Director: +31 650 244 058. U kunt ook een e-mailbericht zenden: doop@pmdaccel.nl. U ontvangt omgaand antwoord.